Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

α          ped  ed pr

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:           Νικολαΐδης Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Πρωίου Ευαγγελία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        Χατζηλιά Ελένη

ΤΑΜΙΑΣ:                   Μενεξέ Ιωάννα

ΜΕΛΗ:                      Κλωκίδου Αθηνά,  Κούτσουτου Ελένη, Σταυριανού Αφροδίτη

ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΗ:  Κατσού Ελένη, Σουχλέρη Ελευθερία