Διαθέσιμες ώρες εκπαιδευτικών για ενημέρωση γονέων κηδεμόνων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019

ΑΜΑΝΤΟΥ                      ΔΕΥΤΕΡΑ 2Η ΩΡΑ

ΠΕΠΑ                              ΔΕΥΤΕΡΑ 4Η ΩΡΑ

ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ                   ΠΕΜΠΤΗ 3Η ΩΡΑ

ΣΟΥΣΟΥΔΗ                   ΔΕΥΤΕΡΑ 4Η ΩΡΑ

ΣΦΗΚΑΣ                        ΔΕΥΤΕΡΑ 4Η ΩΡΑ

ΖΥΜΑΡΗ                        ΔΕΥΤΕΡΑ 2Η ΩΡΑ

ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ                 ΔΕΥΤΕΡΑ 4Η ΩΡΑ

ΚΑΚΜΗ                          ΠΕΜΠΤΗ 3Η ΩΡΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ          ΤΡΙΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ       ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ

ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ     ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ

ΑΝΤΑΡΑ                        ΤΡΙΤΗ 5Η ΩΡΑ

ΚΑΜΕΝΑΚΗΣ               ΔΕΥΤΕΡΑ 5Η ΩΡΑ

ΚΟΥΜΗ                        ΤΕΤΑΡΤΗ 3Η ΩΡΑ

ΜΗΛΙΑΔΗ                     ΔΕΥΤΕΡΑ 5Η ΩΡΑ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ                 ΤΕΤΑΡΤΗ  4Η ΩΡΑ

ΚΟΝΤΟΥ                    ΤΕΤΑΡΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ               ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ       ΤΕΤΑΡΤΗ 4Η ΩΡΑ

ΚΟΥΖΙΜΠΑ                 ΠΕΜΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΜΑΝΩΛΑΚΗ              ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ

ΠΑΝΤΑΖΗ                  ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ