ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 9:00 Π.Μ