ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Την Τρίτη 20-6-2017, θα δωθούν οι έλεγχοι φοίτησης και τα αποδεικτικά απόλυσης των μαθητών μετά τις 10 π.μ