ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα αποδεικτικά απόλυσης και οι έλεγχοι της Γ΄ Γυμνασίου, θα δοθούν Παρασκευή 21/6/2019, από 11:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ