ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι έλεγχοι της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, θα δοθούν  την Τετάρτη, 19-06-2019, από τις 11.πμ. έως τις 13:30.

Οι έλεγχοι και τα απολυτήρια της Γ΄ τάξης δε θα δοθούν την ίδια μέρα, καθώς αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο για την έκδοσή τους. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.