Διαθέσιμες ώρες εκπαιδευτικών για ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019

ΑΜΑΝΤΟΥ                ΔΕΥΤΕΡΑ 2Η ΩΡΑ

ΓΚΛΑΒA                   ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ

ΠΕΠΑ                        ΔΕΥΤΕΡΑ 4Η ΩΡΑ

ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ             ΠΕΜΠΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΣΟΥΣΟΥΔΗ              ΔΕΥΤΕΡΑ 4Η ΩΡΑ

ΣΦΗΚΑΣ                    ΠΕΜΠΤΗ 3Η ΩΡΑ

ΖΥΜΑΡΗ                    ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ

ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ             ΔΕΥΤΕΡΑ 4Η ΩΡΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ       ΠΕΜΠΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ      ΔΕΥΤΕΡΑ 2Η ΩΡΑ

ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4Η ΩΡΑ

ΑΝΤΑΡΑ                       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3Η ΩΡΑ

ΚΑΜΕΝΑΚΗΣ              ΔΕΥΤΕΡΑ 5Η ΩΡΑ

ΚΟΥΜΗ                       ΤΕΤΑΡΤΗ 3Η ΩΡΑ

ΜΗΛΙΑΔΗ                    ΔΕΥΤΕΡΑ 5Η ΩΡΑ

ΚΑΒΟΥΡΑΣ                 ΤΕΤΑΡΤΗ  4Η ΩΡΑ

ΚΟΝΤΟΥ                     ΤΕΤΑΡΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ                ΔΕΥΤΕΡΑ 3Η ΩΡΑ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ          ΠΕΜΤΗ 3Η ΩΡΑ

ΚΟΥΖΙΜΠΑ                   ΠΕΜΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ      ΤΡΙΤΗ 2Η ΩΡΑ

ΜΑΝΩΛΑΚΗ                ΔΕΥΤΕΡΑ 2Η ΩΡΑ

ΠΑΝΤΑΖΗ                    ΔΕΥΤΕΡΑ 2Η ΩΡΑ