Διαθέσιμες ώρες εκπαιδευτικών για ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Αμάντου Κ. (υπεύθυνη Α1): Δευτέρα 3η ώρα, Τρίτη 3η ώρα

Σουσούδη Ε. (υπεύθυνη Β3): Τρίτη 4η ώρα, Πέμπτη 3η ώρα

Σαλαγάρας Σ.: Τρίτη 3η ώρα, Τετάρτη 3η ώρα

Σφήκας Γ.: Τετάρτη 3η ώρα, Πέμπτη 5η ώρα

Αντωνοπούλου Γ.: Δευτέρα 5η ώρα, Τετάρτη 6η ώρα

Πέπα Ε. (υπεύθυνη Γ2): Τετάρτη 4η ώρα, Πέμπτη 3η ώρα

Ζύμαρη Β. (υπεύθυνη Α2): Δευτέρα 4η ώρα, Τρίτη 4η ώρα

Γιαννοπούλου Δ.(υπεύθυνη Α3): Τρίτη 4η ώρα, Πέμπτη 3η ώρα

Κρουσουλούδης Ν.: Τετάρτη 3η ώρα, Παρασκευή 4η ώρα

Καμενάκης Ι.: Τρίτη 3η ώρα, Πέμπτη 3η ώρα

Αντάρα Α. (υπεύθυνη Β2): Τρίτη 4η ώρα, Τετάρτη 4η ώρα

Ασκολίδης Χ.: Παρασκευή 5η ώρα

Γεωργούλη Σ. (υπεύθυνη Γ1): Δευτέρα 6η ώρα, Πέμπτη 4η ώρα

Μηλιάδη Κ. (υπεύθυνη Γ1).: Δευτέρα 2η ώρα, Τετάρτη 5η ώρα

Κάβουρας Α.(υπεύθυνος Γ3):Τρίτη 2η ώρα, Πέμπτη 2η ώρα

Τσαγκάτου Α.(υπεύθυνη Β2): Τετάρτη 5η ώρα, Παρασκευή 2η ώρα

Μαυρογιάννης Φ.(υπεύθυνος Β1): Τρίτη 5η ώρα, Παρασκευή 4η ώρα

Κουζίμπα Μ: Δευτέρα 5η ώρα, Τετάρτη 4η ώρα

Κελεσίδου Ε: Τρίτη 4η ώρα, Πέμπτη 3η ώρα

Κοντού Ν.: Δευτέρα 2η ώρα, Παρασκευή 5η ώρα

Μανωλάκη Χ. :  Δευτέρα 4η ώρα, Τετάρτη 5η ώρα

Γιαννούλου Ι. (υπέυθυνη Α1):Δευτέρα 4η ώρα, Τετάρτη 5η ώρα