ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ1» (MIS 520704), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ6» (MIS 5000044), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠ3» (MIS 453706)
ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Έχοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες ? προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.
Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.
Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

 

 

Eπίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Χίου στη Σμύρνη της Τουρκίας στα πλαίσια του προγράμματος etwinning ?Dancing with Words?

Η επίσκεψη της ομάδας του ?Λιβάνειου? 2ου Γυμνασίου Χίου στη Σμύρνη της Τουρκίας στα πλαίσια του προγράμματος etwinning ?Dancing with Words?.
Tον Νοέμβριο 2015 ομάδα μαθητών και καθηγητών επισκέφθηκε το ιδιωτικό σχολείο ?Izmir Private Fatih High School? στην περιοχή Bornova. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια δείπνου στο σχολείο, παρουσίασαν τη δουλειά τους (ppt), που αφορούσε στις κοινές λέξεις των δύο χωρών συγκεντρωμένες σε μικρό λεξικό με εικόνες. Καθηγητές και μαθητές παρακολούθησαν την παρουσίαση του παραδοσιακού Τούρκικου γάμου, χόρεψαν και αντάλλαξαν δώρα. Τις επόμενες μέρες επισκέφθηκαν το Κάστρο του Τσεσμέ, τα Αλάτσατα, το Μουσείο Παιχνιδιών, το Ασανσέρ, την Κλειστή Αγορά, το Κορδελιό. Επίσης ξεναγήθηκαν από τον Πατέρα Κύριλλο στις ορθόδοξες εκκλησίες της Αγίας Φωτεινής και του Αγίου Βουκόλου. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες μαθητών του σχολείου. Η επίσκεψη έληξε με τις καλύτερες εντυπώσεις και όλοι, μικροί και μεγάλοι, περιμένουμε με ανυπομονησία την Τούρκικη αποστολή τον Ιούνιο στο σχολείο μας.