Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Φέτος, για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν βιωματικές δράσεις στα πλαίσια της σχολικής και κοινωνικής ζωής στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας. Τα θέματα που διαπραγματευτήκαμε ήταν τα εξής:

Ζούμε μαζί ? Επικοινωνώ, αισθάνομαι, είμαι ο εαυτός μου.

Όλοι είμαστε διαφορετικοί όμως ίσοι.

Η μεσογειακή διατροφή θωρακίζει την υγεία μας.

Κάποιες δραστηριότητες των παιδιών σχετικά με τα θέματα που ασχοληθήκαμε μπορείτε να δείτε εδώ.